Zástavba zeleně

Ing. Eva Tylováautorka: Ing. Eva Tylová

Zástavba zeleně není v zájmu občanů

Na území naší městské části je ze všech městských částí Prahy nejvíce zelených ploch. V našem zájmu je, aby to tak zůstalo. Proto Strana zelených vystupovala proti všem změnám územního plánu – ze zeleně na obytné území. Snažili jsme se v radě i zastupitelstvu zastavit megalomanské projekty..

Některé záměry se zastavit podařilo. Městský soud v Praze zrušil na podnět radnice, který jsme iniciovali, změnu územního plánu na louce Na Šabatce u Komořanského zámečku, která měla umožnit společnosti Central Group postavit zde 13 šestipatrových paneláků. Na základě veřejných projednání s občany, která jsme uspořádali, odstoupili developeři od záměru předimenzované výstavby v ul. Dolnocholupická, v ul. Komořanská vedle Husovy knihovny, Na Belárii. Nesouhlasili jsme s přestavbou bývalých jeslí v ul. Levského a dostavbou v ul. Vazovova. U řady staveb, které byly schváleny za předchozího vedení a již zastavit nešly, jsme se alespoň snažili dosáhnout změn, které zmírní jejich dopad na okolní obyvatele, tzn. omezit dopravu, plně nahradit parkovací místa, snížit výšku zástavby, vybudovat v okolí infrastrukturu, která v městské části chybí.

Bohužel u koaličních partnerů v radě začal převažovat názor na potřebnost těchto rozvojových aktivit a potřebě jejich podpory. To byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli v březnu z rady odejít. O kladném naladění některých radních pod vedením bývalého starosty Petra Hány (ODS) vůči developerovi svědčil i jejich nevstřícný postoj vůči požadavkům obyvatel postižených necitlivou přestavbou bývalé samoobsluhy v ul. Na Havránce, které jsme předložili do rady ke schválení.

Nejkřiklavější případ je odsouhlasení změny územního plánu, která pouští zástavbu do zelených ploch kolem vyústění Pražského okruhu. Vlastníci získali ve veřejné soutěži pozemky od hl. m. Prahy v roce 2006 za 72.5 mil. Kč., aby na nich postavili obytné domy a středisko pro handicapované občany. Na části pozemků měla zůstat zeleň. Namísto toho předložili změnu územního plánu, aby mohli celou oblast včetně zeleně zastavět vyššími domy. Přitom tato oblast je pro zástavbu nevhodná. Kvůli stavbě má být kácen les, v lokalitě je již nyní zátěž hluku nad limitem, není zajištěna dopravní obslužnost. Zástavba se negativně dotkne občanů Komořan zvýšenou dopravou a hlukem.

Na jednání rady jsem jako místostarostka pro územní rozvoj předložila návrh na neschválení této změny. Bohužel rada tento návrh nepřijala a následně Zastupitelstvo MČ Praha 12 těsnou většinou na návrh starosty Petra Prchala (TOP 09) na svém zasedání 3. 12. 2014 změnu územního plánu dokonce schválilo.

Po našem odchodu z rady se situace ještě zradikalizovala. Na dubnovém zasedání rady radní již jednohlasně odsouhlasili, že nebudou požadovat, aby proběhlo veřejné projednání další výstavby paneláků v oblasti Neoriviery a na dalším jednání rady dokonce ustoupili od námi prosazovaného požadavku, aby tato zástavba dopravně neovlivnila Čechovu čtvrť, která je již nyní dopravou velice zatížena.

Stejně tak radní rezignovali na požadavky na zajištění bezpečného průchodu kolem ulice Podchýšská v Cholupicích. Developerovi stavbu odsouhlasili, aniž by po něm požadovali vybudování chodníku kolem parku, po kterém by občané mohli bezpečně projít k zastávce autobusu, jak bylo předběžně dohodnuto.

Rada neřekla rozhodné „ne“ ani ke změně územního plánu mezi Modřanskou roklí a tramvajovou tratí ze sportu na obytné. Požadavek na zamítnutí změny územního plánu, který jsem podala na jednání zastupitelstva, nebyl odsouhlasen i hlasy současných radních. Stejně tak rada nevyjádřila nesouhlas s přestavbou budovy Microny, ke které má developer dostavět další desetipatrový objekt na místě dnešního čtyřpatrového, komplex nazývá optimisticky Velkým a malým bratrem. Děkujeme, bratrů velkých i malých jsme si užili dost.

Chci se ve své budoucí práci postavit nekompromisně proti projektům, které zasahují do života naší obce, které ničí zelené plochy a omezují občany v klidném životě.

Ing. Eva Tylová  (zastupitelka Prahy 12 zvolená za Stranu zelených)

Post Tagged with ,