Výzva Modřanské kulturní iniciativy

Bc. Aleš VymětalDenis Anfilov

Vážení spoluobčané.

Jakákoli politická prohlášení, předvolební sliby a manifesty žádné zlepšení poměrů nepřinesou. Pouze osobní účast a Váš aktivní přístup může mnohé změnit. Radnice je tu pro Vás občany, je tu proto, aby řešila Vaše problémy, a aby se v čele s místostarosty a panem starostou o Vás starala.

Politické boje a pletichy nevyřeší žádné volby, protože mocenské hry a každý úřednický aparát ze své povahy skutečné lidské potřeby ignorují a sami o sobě jsou s obecným dobrem neslučitelné. Jediná cesta k jistému zlepšení poměrů v naší společnosti je nebojácné prosazování práva a dobra v přímém působení občanské společnosti na zastupitele a to jak osobní soukromou angažovaností občanů, tak prostřednictvím nezávislých institucí, občanských sdružení a spolků. Dobré a obci prospěšné myšlenky mají právo vstoupit do života, ale je potřeba se o ně zasadit. Naše ustavičné fňukání a nářky na poměry jsou v zemi, kde mají občané politickým systémem zaručené své svobody a práva, jen výrazem slabosti a nepochopení skutečné hodnoty a role občana. Do této neblahé pozice jsme byli celá staletí manipulováni a stín těchto pokořování v nás přetrvává, proto část odpovědnosti a rozhodování za své životy necháváme jiným. A zde vzniká prostor pro nehorázné machinace, podvádění a krádeže, které devastují morálku národa a ekonomiku země. Pokud je možná náprava, tak jedině odspoda z uvědomělých, přímých rozhodnutí a činů Vás občanů, z vědomí osobní odpovědnosti. Nečekejte na výsledky voleb a další zneužívání Vašich hlasů a sami se postarejte o vznik a účelné fungování občanské společnosti.

Za Modřanskou kulturní iniciativu v Praze – Modřanech l. P. 2014

Denis Anfilov, předseda spolku Zvonice
Aleš Vymětal, předseda spolku Spojené hlavy

Post Tagged with