V Redakční radě Novin Prahy 12

Strana zelených s podporou Pirátů a LES je aktivní v Redakční radě Novin Prahy 12 (dále RR) a to prostřednictvím předsedy RR Bc. Aleše Vymětala. Redakční rada byla ustanovena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 12 v říjnu 2015. Od té doby zasedala celkem 6x. Zápisy z jednotlivých schůzí jsou k dispozici na stránkách MČ Praha 12. Naposledy se RR sešla, a to mimořádně, 15. 9. 2017. Tématem jednání bylo, mimo jiné, zda-li samospráva Prahy 12, která noviny vydává, dodržuje pravidla média veřejné služby (poskytování objektivních a nestranných informací potřebných ke svobodnému utváření názorů a zajišťování názorové vyváženosti obsahu). Vzhledem k tomu, že RR má pouze poradní hlas a řadu jejích doporučení musí do praxe uvést samotní zastupitelé, dohodli se členové RR, jednotlivá doporučení předložit přímo na zastupitelstvu. Návrh předložila na jejich podnět zastupitelka Eva Tylová zvolená za klub Strana zelených s podporou Pirátů a LES. Samotná doporučení nebyla na zastupitelstvu schválena, pokračuje jednání Redakční rady s radnicí i redakcí, tak aby byly demokratické prvky v novinách zachovány a posíleny.

Bc. Aleše Vymětal