Územní rozvoj

Pro uvážlivý rozvoj

Chceme uvážlivý rozvoj městské části, který zajistí potřeby občanů, ale nepovede k nadměrné zástavbě. Především rozvíjet chybějící občanskou vybavenost a ne výstavbu nových bytů, nechceme být noclehárnou Prahy. Územní rozvoj by měl naplňovat principy trvalé udržitelnosti dané Místní agendou 21.

Proti úbytku zelených ploch

Nechceme změny územního plánu ze zeleně nebo sportovní využití na obytnou zástavbu, které vedou k úbytku zeleně. Jsme proti spekulativnímu nákupu luk a polí, které pak developeři převedou v územním plánu na obytnou zástavbu.

Proti nadměrné zástavbě

Nechceme už další naddimenzované obytné budovy a komplexy, které narušují panorama a přivádí do místa neúměrné množství nových obyvatel, bez ohledu na místní dopravní podmínky, zvyšovaní hlukové zátěže a další zdravotní rizika. Postavíme se proti zahušťování sídlišť.

Současní obyvatelé nesmí nést dopady nové výstavby

Tam kde zástavba již nepůjde zastavit, budeme prosazovat příspěvky developerů na nově postavené byty, za které postaví občanská vybavenost pro nové obyvatele a dostatek parkovacích míst, aby na to nedopláceli dosavadní obyvatelé.

 

Rozvoj občanské vybavenosti

Zasadíme se o dobudování občanské vybavenosti, školek a jeslí, zázemí pro sportovní a kulturní vyžití, komunitní centra pro setkávání občanů, rozvoj dětských hřišť, dostatek parkovacích míst.

Revitalizace veřejných prostranství a budov

Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných prostředí v centru Modřan, Komořan, Cholupic i Točné. Budeme usilovat o přestavbu a využití Prioru pro veřejné a komerční aktivity.

Městská infrastruktura pro všechny

Budeme usilovat o zavedení kanalizace, plynu a vody do všech částí Prahy 12. Obyvatelé Komořan, Cholupic a Točné mají právo na stejné životní podmínky jako ostatní obyvatelé Prahy. Na majiteli letiště budeme vymáhat plnění závazků vůči městské části jako např. otevření restaurace pro veřejnost.

Směřujme k  soběstačnosti

Naprosté soběstačnosti asi stěží dosáhneme. Je ale třeba dělat všechna opatření k tomu, aby městská část byla soběstačná alespoň po určitou dobu při tzv. „blackout“. Jedná se o místní zdroje energie, zásobárny pitné i užitkové vody, lokální zdroje potravin a další.