Sport

Školní hřiště pro veřejnost

Podpoříme otevření školních hřišť pro veřejnost a zrekonstruujeme, skate park u ZŠ Angel.

Více hřišť pro veřejnost

Zřídíme hřiště pro míčové hry, určené dospívající mládeži i dětem, herní plácky či jen na konstrukci zavěšené basketbalové koše v sousedství obytných budov, protože nejlepší prevencí pro sociálně nebezpečné jevy je trvalý dohled veřejnosti. Vytvoříme více sportovišť pro seniory.

Podpora formou grantů

Budeme nadále podporovat sportovní organizace působící na území Prahy 12. Zřídíme kroužky zaměřené na trávení volného času dětí ze sociálně slabších rodin.

Rozvoj nejenom školních hřišť a zahrad a veřejné prostranství pro slušné občany

Máme v naší městské části málo míst, kde se mohou lidé scházet a zasportovat si, zahrát společenskou hru, projít se v parku. Navrhneme a vytvoříme místa pro aktivní odpočinek všech věkových skupin obyvatel Prahy 12. Veřejné prostranství se bohužel stává „domovem“ lidí bez domova. Zasadíme se o uvolnění laviček pro slušné občany. Budeme prosazovat opravu a rozšíření cyklostezky podél Vltavy.

Nulová tolerance hazardu

V minulém volebním období jsme prosadili nulovou toleranci hazardu. Postupně byly odstraněny všechny výherní hrací automaty a žádné další jsme nepovolili. Na území městské části však zatím zůstaly hrací videoterminály, které může zrušit jen Ministerstvo financí. Budeme tlačit na ministerstvo, aby tento proces urychlilo.