Sociální oblast

Dostupné, kvalitní a cílené zdravotní a sociální služby

Budeme dbát na to, aby obec ve spolupráci s krajem a státem napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči. Navrhneme programy podpory pro ty, kteří se dostali do sociální sítě nebo na které neúměrně dopadne deregulace nájemného.

Podpora kvality života ve všech jeho fázích a optimalizace služeb

Pomoc a ochrana slabších a znevýhodněných, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní, příslušníci menšin, nebo rodin s malými dětmi, je podle nás jedním z hlavních úkolů města a obce. Také zmapujeme a doplníme chybějící služby v Praze 12, bez byrokracie, úplatků a zdržování.

Kvalitní péče o seniory a jejich bezpečnost

Naší prioritou je, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Klíčová je pro nás podpora rodin, které se o seniora či příbuzné handicapované a nemocné starají v domácím prostředí. Přesto budeme iniciovat vybudování Domova pro seniory v Praze 12 při zachování sociálních služeb, které umožňují, co nejdelší setrvání seniorů v jejich domácím prostředí. Podpoříme vytvoření přímého napojení ohrožených seniorů na pult Městské policie.

Rozšíření služeb pro osoby v tísni

Podpoříme rozvoje azylových domů, sociální práce s lidmi bez přístřeší a s rodinami v krizi, neboť chceme Prahu 12 jako sociálně pestré město bez vyloučených ghett pro bohaté nebo chudé.

Vznik Centra pro setkávání rodin

Zajistíme vznik Centra pro setkávání (rodin s menšími dětmi dopoledne, rodin s většími dětmi odpoledne) v tzv. nízkoprahovém režimu tj. díky dobrovolné ceně za využití služby dostupné i nízkopříjmové skupině obyvatel. Součástí centra bude ochotnický divadelní soubor.

Bydlení nesmí být pouze záležitostí trhu

Zajistíme cenově dostupné nájemní bydlení v obecních bytových domech včetně záchranné sítě sociálního bydlení, startovací byty pro mladé rodiny.