Otevřená radnice

Otevřeme radnici občanům

Budeme pokračovat ve změnách, které jsme začali v minulém období. Zveřejníme rozhodování radnice pro občany. Občané musí být objektivně informováni. Radnice bude informovat o prodejích, nákupech a směnách majetku, stejně jako o nových stavbách nejen na úřední desce, ale také na internetu. Zveřejníme uzavřené smlouvy na internetu.

Názor občanů budeme brát vážně

Budeme se řídit názory občanů při povolování nových staveb a správě městské části. K důležitým tématům uspořádáme veřejné presentace a ankety. Závěry anket se budeme řídit, Zveřejníme názory na vedení městské části v novinách a na webu. Zřídíme Facebook.

Občané se mohou podílet na rozhodování

V minulém období jsme otevřeli účast občanů v komisích. Jednání komisí rady otevřeme pro občany nečleny komisí (dosud byla jednání uzavřená).

Participativní rozpočet

Část rozpočtu necháme k rozhodnutí občanům, aby vybrali, na co prostředky budou využity.