Kultura

Kulturní rozmanitost

Podpoříme rozmanité kulturní spolky a akce, zejména menšinové a nekomerční kulturní aktivity formou transparentních grantových řízení. Budeme také podporovat kulturní aktivity jiných etnik, sídlících na území Prahy 12.

Podpora kultury nejen finančně

Kulturní aktivity na území Prahy 12 budeme podporovat i jinak, než jen finančně. Nabídneme neziskovým organizacím nevyužívané prostory v obecním vlastnictví za symbolický nájem. Budeme se snažit o přeměnu nevyužívaných prostor v kulturní a komunitní centra.

Více kulturních akcí

Budeme podporovat konání kulturních akcí ve veřejném prostoru. Stávající farmářské trhy na Sofijském náměstí budeme dále vylepšovat, budeme více dbát o to, aby nabízené zboží bylo kvalitní a otevírací doba příznivější pro pracující občany. Zavedeme debatu o vzhledu a funkčnosti veřejného prostoru na Praze 12, do které zapojíme nejen odborníky z řad architektů a urbanistů, ale také občany. Veřejný prostor je majetkem nás všech a je třeba jej udržovat a kultivovat.

Legální graffiti

Graffiti chápeme jako legitimní formu uměleckého vyjádření. Budeme usilovat o vymezení dalších legálních graffiti stěn.