Doprava

Na cestách bezpečně pro všechny

Podpoříme vyšší frekvenci kontrol dodržování rychlosti a dopravních předpisů a také kontrolu dodržování zákazu vjezdu, parkování na chodnících apod. Bezpečnost chodců vyžaduje důraznější přístup. Důsledně budeme proto zavádět zpomalovací pásy a osvětlené přechody se světelnou výstrahou; provedeme revizi stávajících zpomalovacích pruhů a neopodstatněné prahy odstraníme. Vždy budeme preferovat využívání stávajících bezpečnějších podchodů a nadchodů. Zajistíme bezbariérovou úpravu chodníků pro vozíčkáře a kočárky a jejich sjízdnost v zimním období.

Podporujeme svobodu volby způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.

MHD ekologická, komfortní, čistá a efektivní

Budeme usilovat o zkvalitnění MHD. Provedeme revizi současného pokrytí MHD v souvislosti s novou výstavbou. Týká se i metra D. Budeme usilovat o postupnou přeměnu pražské veřejné dopravy na bezbariérovou a využívající alternativní – ekologické pohony (autobusy na CNG). V městské části budeme prosazovat bezbariérové zastávky MHD. Prosazujeme propojování jednotlivých složek veřejné dopravy. Městskou železnici považujeme za nový způsob cestování po městě.

Ekologická Individuální doprava po městě

Car-sharing i v našem městě. Více pump na CNG a dobíjecích stanic pro elektromobily. Možnost zapůjčit si kolo (elektrokolo, elektro skůtr) na hlavních dopravních uzlech.