Bezpečnost

Kontrola a prevence ruku v ruce

Zvýšíme kontrolu rizikových oblastí v rizikových hodinách, kontrolu sběren barevných kovů a jejich uživatelů. Seznámíme veřejnost s aktivitami policie a městské policie, představíme modelové situace a jejich řešení. Budeme provádět prevenci a osvětu pro děti na školách a skupiny ohrožené předlužením a exekucemi. Poskytneme bezplatnou právní pomoc pro předlužené – tím předejdeme trestné činnosti. Dále budeme klást důraz na znalost základů finanční gramotnosti (zodpovědné utrácení) a první pomoci, na osvojení si znalostí bezpečného přecházení vozovky a chování na cyklostezkách.

Zapojení občanů do ochrany společného majetku

Podpoříme vyšší spolupráci strážníků s veřejností a zvýšení povědomí obyvatel Prahy 12. Sestavíme brožuru pro občany se základními informacemi – rizika Prahy 12 a jejich předcházení, informace o kontaktních místech a kurzech pro veřejnost (první pomoc, finanční gramotnost).