Podpora svolání mimořádného jednání zastupitelstva

Ing. Eva Tylováautorka: Ing. Eva Tylová

Podpořili jsme svolání mimořádného jednání zastupitelstva, abychom vyjádřili nesouhlas s mnohapatrovou nástavbou Polyfunkčního domu Kamýk na jednopatrový objekt, kde je nyní Billa, ve Vosátkově ul. Na jednání zastupitelstva bude dále na programu návrh na odkup pozemku pro školu v Komořanech a odkoupení ČOV na Točné. O termínu jednání zastupitelstva Vás budeme informovat.

 

Městská část Praha 12

Milan Maruštík

Písková 830/25 143 12 Praha 12

Věc: žádost o svolání mimořádného zastupitelstva městské části Praha 12

Vážený pane starosto,

v souladu s ustanovením § 60, odst. 2 ve smyslu § 87, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o svolání zasedání zastupitelstva městské části Praha 12.

Návrh programu:

1. Zahájení, volba návrhové a volební komise, schválení programu

2. Interpelace občanů

3. Připomínky k zpracované územní studii Polyfunkčního domu Kamýk a k záměru objektu občanské vybavenosti s nástavbou bytového domu na pozemku parc. č. 1859/36 v k. ú. Kamýk, při ul. Vosátkova a k prodeji parkoviště – částí pozemků, nesvěřených městské části Praha 12, p. č. 1859/4 o výměře 926 m2 a p. č.2026/1 o výměře 46 m2, oba v k. ú. Kamýk (při ul. U Kamýku), společnosti SHIMON SHABI s.r.o., sídlem Lublaňská 507/8, 120 00 Praha – Vinohrady, IČO: 28185102

4. Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 12 v době od 44. jednání Rady městské části Praha 12

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení ČOV na Točné

6. Zajištění pozemku pro školu v Komořanech

7. Projednání zprávy o 1. dílčím hospodaření Městské části Praha 12 v roce 2017

8. Dotazy, připomínky, podněty

5. Závěr

S pozdravem

V Praze dne 29. 11. 2017 kluby: Zelení, Piráti a LES, TOP 09, Změna pro Prahu 12, ODS,

Post Tagged with ,