Pavel Rada

 

Pavel Rada_2Ing. Pavel Rada, Strana zelených
64 let
konstruktér
chovatel koní
Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce: 11
M: 604 600 791
E: para44@seznam.cz


Moje téma pro Prahu 12:

Moto: ….“Kdo se nezajímá o politiku – o toho se zajímá politika“ … T.G.M.

Chci se zasadit o výstavbu biotopového koupaliště v naší obci. Chtěl bych, aby občané Prahy 12 měli kde trávit svůj volný čas. Jsem proti zbytečné výstavbě a proti likvidaci zelených ploch. Postavím se za výsadbu další zeleně a její vhodnou údržbu. Rád bych realizoval výstavbu malé rozhledny na vhodném místě. Budu dále pokračovat v aktivitách se svými koňmi, seznamovat nejmladší generaci s těmito krásnými zvířaty a budu se podílet na společných akcích s nimi (Svatováclavské slavnosti a další).

O mně:
Moto: “ Neboj se neznalostí – obávej se spíše falešného poznání – to bývá vlastní příčinou zla“ L.N.Tolstoj.

Narodil jsem se v roce 1950. Od roku 1969 žiji v Modřanech. Jsem absolventem ČVUT – FEL 1975 a postgraduálního studia Matematicko-fyzikální fakulty U.K. 1989. Do roku 1992 jsem pracoval jako samostatný konstruktér RTG techniky v bývalé Chiraně. Svépomocně jsem v té době postavil rodinný dům, kde dosud experimentuji s využitím obnovitelných zdrojů ke krytí jeho energetických potřeb. Od roku 1992 pracuji jako SVČ (opravy hydropneumatických zařízení). V této době u mne započal výrazný rozvoj přírodovědného zaměření: chov koní, psů  a dalších zvířat. Starám se o koníky Lakuho, Lutynku a Dilewara, se kterými neúčastním slavností a vedu nedělní projížďky na konících.
Osobní zájmy: široké přírodovědné poznání a sportovně pohybové aktivity. Od roku 2007 jsem členem Komise životního prostředí za Stranu zelených. V minulém volebním období jsem byl poprvé za SZ uveden na kandidátce „Změna pro Prahu 12“ – ale pro neprůhledné a příliš direktivní zvyklosti praktikované průběžně v tomto uskupení, jsem se rozhodl pro spolupráci v novém, podstatně čestněji a demokratičtěji spolupracujícím týmu lidí, pro které z analogických důvodů nebylo ve „Změně pro Prahu 12“ místo.

2 komentářeso far.

  1. […] je o koních Pavla Rady na sídlišti Beránek v Modřanech. Pavel Rada nezištně na koncích vozí děti. Je to pro ně nejen zábava, ale učí je tak i pěknému […]