Odvolání místostarosty Michala Pince z ANO za chyby při výběrových řízeních

Ing. Eva Tylováautorka: Ing. Eva Tylová

Zastupitelé za Stranu zelených s podporou Pirátů a LES na jednání zastupitelstva MČ Praha 12 dne 2.října 20 17 podpořili odvolání místostarosty Michala Pince (ANO). Důvodem jsou hrubé chyby při zadávání veřejných zakázek.

O zadání dvou zakázek pro společnost AXON consulting s.r.o. na provádění technicko- energetických expertních činností za celkovou odměnu 2.355 mil. Kč a na technicko expertních činností za celkovou odměnu 2.286 mil. Kč schválené v únoru radou jsme již psali. Zakázky byly v rozporu se směrnicí o veřejných zakázkách MČ Praha 12, která požaduje výzvu alespoň třem zájemcům, zadány přímo jedné firmě. Předkladatelem zakázky byl místostarosta Michal Pinc.

Ještě daleko závažnější je však působení místostarosty Michala Pince při zadání zakázky na údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství, na kterou věnuje MČ více než 20 mil. Kč ročně. Tato zakázka byla vždypřipravena odborem životního prostředí a zadána radou MČ. Zadávána byla po jednotlivých lokalitách, aby jedna firma prováděla všechny práce na lokalitě a nesla tak odpovědnost za celou lokalitu. Kontrolu prováděl správce lokality z odboru žp. V letošním roce byla zakázka rozdělena na několik částí, které nepřevýší limit 5 mil. Kč (seč, úklid odpadků atd.) a vyvedena přes Správu bytových objektů (SBO). Zakázku vypsala za SBO fa AK Salmon a to bez vědomí ředitele SBO p. Přibyla, který je statutárním zástupcem SBO. To vše z pokynu místostarosty Michala Pince. Majitelem AK Salmon je Jan Salmon předseda ANO na Praze 22.

Ing. Eva Tylová zastupitelka za Stranu zelených s podporou Pirátů a LES

Post Tagged with