Modřanské a Komořanské tůně

Modřanské tůněModřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) se nacházejí na jihu Prahy u soutoku Berounky a Vltavy, poblíž Oddechové louky. Byly vybudovány v 19. století jako ochrana hlavního města před povodněmi. Po výstavbě jezových kaskád ovšem ztratily svůj původní význam. Postupným zarůstáním travnatých ploch mezi tůněmi však vznikl druhotný, velice hodnotný nivní a lužní porost.

Zřejmě nejcennější je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkké luhy nížinných řek v tůních, které vznikly na výhonových stavbách a koncentračních hrázkách opevnění pravého břehu Vltavy. V lokalitě se nachází mnoho vzácných druhů rostlin, například plavín štítnatý (Nymphoides peltata), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) či šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). Území je ovšem významné i bohatým výskytem živočichů všech tříd. V počtu vyskytujících se ptačích druhů patří tůně k nejbohatším stanovištím v Praze.komorany2

Z těchto důvodů Strana zelených, jakožto člen RMČ Praha 12, prosadila návrh udělit Modřanským a Komořanským tůním status přírodní památka (PP). Návrh již schválil Magistrát hl. m. Prahy, který přírodní památku vyhlašuje.  Také jsme se zasadili o vybudování naučné stezky podél lagun, osázené informačními tabulemi, lavičkami a odpadkovými koši. Součástí tohoto projektu byla i revitalizace nejjižnější laguny nebo vybudování jezírka na dešťovou vodu z Cholupického tunelu.  Strana zelených bude i nadále zasazovat o ochranu vzácných lokalit na Praze 12 a jejich skloubení s rekreační funkcí nejen pro její obyvatele.

autor:Bc. Jan Radil

web