Místo nové mateřské školky různé konzultace neb proč jsme nepodpořili návrh rozpočtu na rok 2017

Ing. Eva Tylováautorka: Ing. Eva Tylová

Jistě se shodneme na tom, že děti jsou naše budoucnost a že je zájmem nás všech, aby byly zodpovědné, pracovité a v neposlední řadě i vzdělané. Prostředky na vzdělávání dětí jsou zajišťovány městskou částí, najdeme je v kapitole školství. Návrh rozpočtu městské části na rok 2017 předložený členy rady ČSSD a ANO na jednání zastupitelstva 28.3.2017 byl právě v oblasti školství snížen téměř o 30 %, což představuje 30 mil. Kč, s nejistým slibem, že v průběhu roku bude znovu navýšen. Výrazným způsobem by se snížily prostředky jak na provoz mateřských a základních škol, ale i na investice. Je ohrožen samotný provoz těchto zařízení, nebudou prostředky ani na nutné opravy natož na modernizaci školských zařízení, nákup nových pomůcek, rozvoj nových výukových metod.

Samostatnou kapitolou je nedostatek míst v mateřských školkách, kdy v některých oblastech rodiče nenajdou místa ani pro tříletéděti. Rozpočet školství je tedy potřeba navýšit, aby byly prostředky na nové třídy ve školkách,ne snižovat. Na nedostatek míst ve školkách upozorňovali i občané na zastupitelstvu v den projednání rozpočtu.

Příspěvek z  hl. m. Prahy na žáka se tento rok zvýšil. Kam byly tedy prostředky ze školství odkloněny? Na konzultace a právní porady. A že to bude nějakých konzultací (jak by řekl Cimrman). Je na ně plánováno více než 13 mil. Kč. Pro srovnání v době, kdy jsem byla místostarostka, tak jsme za 7.7 mil. Kč otevřeli na Beránku 2 nové třídy mateřské školky.

Přímo ukázkový příklad jsou dvě zakázky pro společnost AXON consulting s.r.o. na provádění technicko energetických expertních činností za celkovou odměnu 2.355 mil. Kč a na technicko expertních činností za celkovou odměnu 2.286 mil. Kč schválené v únoru hlasy členů rady za ČSSD a ANO. Pomineme-li otázku, zda tyto konzultace skutečně přinesou kýžené úspory,tak zakázkyvykazují několik znaků netransparentního jednání. Posuďte sami. Zakázky byly v rozporu se směrnicí o veřejných zakázkách MČ Praha 4, která požaduje výzvu alespoň třem zájemcům, zadány přímo jedné firmě. Tím, že nebylo osloveno více zájemců, tak nevíme, zda zakázka nemohla být levnější. Dalším problémem je, že zakázka byla zadána v době rozpočtového provizoria, kdy radnice neměla ještě schválený rozpočet a nevěděla, zda prostředky na tyto zbytné zakázky má. Jak se ukázalo, neměla je a musela je získat škrty v rozpočtu školství. Pochybení bylo tolik, že ani úředníci, kteří stvrzují svým podpisem správnost materiálupředloženého na jednání rady se již pod tím nechtěli podepsat, tak na tisku na jednání rady jsou podepsáni pouze místostarostové Marhoul (ČSSD) a Pinc (ANO).

Rozpočet se sníženými výdaji na školství jsme na jednání zastupitelstva 28.3.2017 nepodpořili. Podruhé jednalo zastupitelstvo o rozpočtu 18.4.2017. Rozpočet školství byl sice navýšen, ale stále 15 mil. Kč chybělo. Proto jsme ani tentokrát rozpočet nepodpořili. Pokud se musí šetřit, tak snižme prostředky na konzultace.

 

Ing. Eva Tylová

Zastupitelka za Stranu zelených s podporou Pirátů a LES

Post Tagged with 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.