Michal Beneš

Michal_BenesMichal Beneš, Pirátská strana
30 let
podnikatel
specialista v oboru digitální reklamy
Praha 12 – Modřany
místo na kandidátce: 6
E: michal.benes@pirati.cz
M: 731 429 515

Čemu bych se rád věnoval v zastupitelstvu:
Aktivně se podílím na tvorbě programu pro Prahu 12, kde jsem si jako své téma vybral dopravu. Tím, že naše městská část je sídelní oblastí, je pro nás důležité pohodlné a rychlé propojení s ostatními městskými částmi. Rád bych prosadil revizi městské hromadné dopravy (včetně plánované trasy metra D), inicioval přechod městské hromadné dopravy na alternativní způsoby pohonů (např. CNG) a v individuální dopravě prosadil pohodlné propojení s městským okruhem. Propojení však nesmí být zátěží pro občany v podobě hluku nebo nákladní dopravy.

O mně:
Narodil jsem se 21. ledna 1984 v Praze, kde celý svůj dosavadní život žiji. V Modřanech jsem kromě čtyř let prožil celý život a tak je tato městská část tak trochu srdeční záležitost. Základní vzdělání jsem absolvoval v nejstarší škole ve starých Modřanech – ZŠ K Dolům, dále pak střední průmyslovou školu v Praze 9. V profesním životě jsem přes 10 let pracoval jako projektový manažer v reklamě. Od roku 2014 jsem se rozhodl v reklamě podnikat. Mým oborem je digitální reklama v místě prodeje – digital signage.

Můj vstup do politiky:
V politice jsem opravdu nováčkem. Po dlouhodobém zájmu o politické dění jsem se v roce 2014 rozhodl vstoupit do komunální politiky. V červnu roku 2014 jsem vstoupil do Pirátské strany hlavně z důvodu otevřenosti této strany a souladu mých názorů s programem.