Martin Kubale

 

Martin KubaleMartin Kubale, bez politické příslušnosti
23 let
finanční manažer
Praha 12, Kamýk
Místo na kandidátce: 28
T: +420 733 314 032
E: mkubale@seznam.cz

 

Moje téma pro Praha 12 aneb mé priority pro případný mandát zastupitele MČ Praha 12:
Rozhodl jsem se kandidovat do zastupitelstva naší MČ Praha 12 ze dvou závažných důvodů. Tím prvním závažným důvodem je ochrana zeleně na území naší městské části – zásadně trvám na zachování unikátnosti naší Prahy 12! Naše nádherná příroda a propojenost Prahy 12 s krajinou je v celé Praze, ale i v celé České republice, unikátní. Již nechci a nebudu tolerovat ničení této přírody pro dobro několika vyvolených osob. Dny, kdy je možné sílou peněz ničit a hyzdit naší Prahu 12, musejí skončit!

Na toto téma navazuje má druhá priorita, kterou je dohled nad hospodařením MČ Praha 12. Naše část jistě ušla dalekou cestu v rozvoji, ale když kolem sebe vidím to nerozumné hospodaření našeho vedení za poslední léta, nemohu již zůstat stranou! Aktivně se budu věnovat rozvoji naší části, která je potřebná, ale to pod přísným dohledem – už žádná korupce, vyhazování peněz pro líbivá gesta a nesmyslné stavby!

O mně:

Celý svůj život žiji na území naší krásné městské části (většinu z tohoto času v lokalitě Modřany), v současné době přesněji v lokalitě Kamýk. Jsem hrdým občanem naší části a unikátnosti naší přírody si nesmírně vážím. Vždy si po těžké práci rád zajdu odpočinout do některé z našich nádherných přírodních lokalit.
Jsem Vaším svobodným a bezdětným spoluobčanem, který již nechce zůstat stranou zatímco unikátnost naší přírody a hospodaření naší městské části je terčem útoků díky nekompetentnímu vedení naší radnice!