Máme rádi zeleň

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

autorka: Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

Opečovávaná zeleň, plnící svou funkci při nenadálých klimatických výkyvech, to je jeden z cílů našeho programu. Proč zachovávat a šířit trávníky se dočtete zde:

V poslední době čelíme velkému rozkolísání počasí. Souvisí to částečně se změnou klimatu, způsobenou lidmi a také přírodními cykly. Málokdo ví, že třeba 18. století mělo podobný chod počasí, velké výkyvy v teplotách i srážkách, jako dnes.

Lidská činnost se projevuje nárůstem znečišťujících látek a plynů v ovzduší, ale také tím, že jsme přírodě postavili do cesty komplexy měst. Žijeme na okraji velkoměsta, které má prokazatelný tzv. „teplotní ostrov“. Je to tak, že střed Prahy má až o dva stupně vyšší teplotu, než na periferii a okolí. Teplotní ostrov mírně, ale přece, zasahuje i do naší čtvrti. V běžném ročním chodu počasí to ani tolik nepoznáme, snad jen v zimě, kdy je méně sněhu, ale v extrémních situacích, když přijdou bouřky a přívalové deště, je tento faktor velmi důležitý. Stoupavé proudy rozpáleného vzduchu nad Prahou mohou způsobit dva typy situací. Zpravidla bouřky „odtlačí“. Vypadá to tak, že bouřky Prahu obejdou, příp. před městem ustanou a po přechodu opět zesílí. Druhá situace je o mnoho horší a to, když bouřka zesílí díky těmto stoupavým proudům a pokud jsou nasycené vlhkostí, dojde k jejímu růstu přímo nad Prahou. Už se to letos stalo a důsledkem byl nevídaný přívalový déšť např. na Žižkově. Ve městě pak mohou padat i kroupy. Růstu městského „teplotního ostrova“ nelze zabránit, ale můžeme ho oslabit. Proto Strana zelených prosazuje opatření, která zeslabí účinky přívalových dešťů, např. tím, že ve městě budou rozsáhlé plochy zeleně a budeme je správně udržovat. Podívejme se na situaci u nás v Modřanech. Po dlouhodobém boji se nám podařilo prosadit, že se konečně sekají trávníky správně, ne úplně „na drn“, aby v letním parnu uschly, ale s rozumnou výškou strniště. Zvětšuje se tak výrazně povrch, ze kterého se vypařuje rosa a který zachytává prach. Je to hodně důležité pro ochlazování okolí a takový trávník pojme i část přívalové srážky. Zeleně je v naší čtvrti stále více potřeba a potěšující je výsadba nové, to je trend, který by měl být podporován. Naše sídliště, jako dědictví minulých dob, jsou skutečnou betonovou „vyhřívárnou“ a stromy, keře a vhodně pěstovaný trávník velmi uleví všem občanům, protože vytváří příznivější mikroklima. Ozvaly se i hlasy z řad alergiků, že když trávníky kvetou, je pro ně problém s pyly. To však není tak docela pravda. Největším producentem pylu je zde okolní příroda, bříza, akát a pak zanedbané nesečené plochy. Věřte mi, těch pár desítek sedmikrásek situaci nezhorší a trávy při včasné seči nemají šanci vykvést. Horší je prach, který se naopak ve vyšší trávě lépe zachytí a při nedostatku záchytných zelených ploch zužuje nejen velká sídliště. Podívejte se při příjezdu do Prahy, jak prach většinou v anticyklonálním, tj. jasném denním počasí, tvoří nad městem pokličku, či celý oblak. To je to, co je možné alespoň trochu změnit. Zeleň pojme i zplodiny dopravy a velmi příznivé jsou zelené pásy kolem komunikací. Musíme proto zeleň na naší Praze 12 nejen chránit, ale i její plochy rozšiřovat.

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

Post Tagged with