Kultura v Modřanech

Bc. Aleš Vymětalautor: Bc. Aleš Vymětal

Praha 12 a její slavní aneb ve vichru Notose

Tak jako k Praze 12 patří neodmyslitelně naší součastníci Luděk Munzar a Jana Hlaváčová, kteří v Modřanech žijí již od roku 1966, pojí se s touto lokalitou, tedy přesněji řečeno s Modřany, Kamýkem a Cholupicemi, ještě jedno slavné jméno nezapomenutelného člověka. Je jím mnohými opomíjený filosof Ladislav Klíma, jehož ctil Šalda, Březina a zmiňoval i Čapek.

Narodil se v Domažlicích léta páně 1978 a než zemřel ve Vinohradské nemocnici v roce 1928, pobýval v letech 1896 až 99 a 1906 až 1909 právě v Modřanech a to na statku Klímovka (č.p. 60), který patřil jeho otci Josefu Klímovi. Jeho otec měl mimochodem největší zásluhy o založení modřanského Sokola.
Na základě přítomnosti Ladislava Klímy, tohoto zakladatele české modernistické literatury, v našem regionu připravuje skupina občanů ze spolku Zvonice konferenci s pracovním názvem Krajinná insiprace: Ladislav Klíma v Modřanech, Kamýku a Cholupicích, jejíž součástí má být i vztyčení sochy popř. alespoň pamětní desky, uvedení autorské divadelní hry Padlá bohyně a pokorný vítěz a konečně celá řada odborných referátů. Nejbližší klímologické setkání proběhne 29.9. v Modřanské zvonici u příležitosti tamní výstavy fotoobrazů Denise Anfilova s názvem Metafyzické krajiny Modřan, celou akci zahájí v 19hod koncert Pražského violového dua.
Místo ve kterém žijeme, kromě současných reálií a budoucích představ o tomto místě, tvoří jeho historie. Nelze se odtrhnout od krajiny a především od lidí, co tu byli před námi a jejichž jsme následovatelé. Přihlášení se k této tradici zpřítomňuje v našem bytí další dimenzi, totiž kontinuitu, která nás přesahuje. Komu jsou tyto myšlenky blízké či ho zaujala osobnost Ladislava Klímy je srdečně zván na výše zmíněné přípravné sympozium, kde budou k vidění dobové fotografie a ke slyšení původní autorovy texty.
Závěrem tohoto příspěvku si dovoluji ocitovat samotného mistra:

Ladislav Klíma

Čtyři věci byly mně od jakživa nejvíce protivny: plzeňské pivo, náboženství, švábi a Praha. Věčně neodpustím Žižkovi, že ji nevyholil z povrchu země! Zajděte někdy z jejího pitomého shonu, hluku, kouře, smradu ke mně na venkov! V Modřanech, – věříte? voní i na návsi pryskyřice, fouká-li Notos a pršelo-li před tím. To stává se ovšem jen tak jednou za tři týdny; ostatní dny voní zde za to hnoje, hnojnice, stáje, záchody…

– L.K. Emanuellu Chalupnému,
Modřany 29. 7. 1909.

Bc. Aleš Vymětal

Post Tagged with