Koníci pana Rady.

Několik posledních let jsme si v centru Prahy 12 na Sofijském a obchodním náměstí či na Remešově louce zvykli vídat průvody a v jejich čele koně pana Rady. Chceme tradici dále rozvíjet, více zde..

Svatováclavské slavnosti, Pavel Rada

Akce se vždy setkávaly s kladným ohlasem, ale málokdo ví, že za jejich vznikem stála především bývalá místostarostka Eva Tylová, která dostala tento skvělý nápad. Na její popud mladí lidé kolem koníků u pana Rady vytvořili skupinu Zlatá podkova a začali koně cvičit a připravovat. Především Petra Soukupová, která vodí koníka Lakyho, naučila svého svěřence drezurní prvky a pak jste ji mohli vidět vystupovat s jejich ukázkami. Ukázky drezury, Petra Soukupová a Laky

Petra zvládá i základy šermu a tak se uplatnila v soubojích s  kamarádem, Honzou „Tollranderem“ Vondrákem a jeho „Svobodnými pány z Osova“. Svatováclavské slavnosti, Honza "Tollrander" Vondrák a Petra Soukupová

Adam Rakus zase trpělivostí a empatií dokázal zvládnout hříbě, koníka Dilewara, aby neškodil a nezlobil a tak bylo možné s koníky vyjít mezi lidi. Jana Soukupová našila kostýmy napodobující gotický styl a Pavel Rada, majitel koní se nechal trpělivě nastrojit coby třeba Sv. Václav k velké radosti dětí. Předvánoční setkání v duchu westernu, Petra SoukupováMalebná skupinka, jak je vidět z fotografií, ozvláštňovala místní akce, finanční a morální podporou přispěla i radnice.

Největší dík ale patří trpělivým, hodným  koníkům, kteří na akcích neúnavně vozili děti. Jak je odměnit?  Dobrým slovem, pohlazením a něčím dobrým do žlabu, což vždy bylo k úplné spokojenosti.

Evropský den koupání v řekáchLutynka v plné síle, v sedle Terezka Procházková

autor článku: Ing. Jana Soukupová Ph.D.

Jana Soukupova