Jiří Vávra

 

Jiri VavraRNDr. Jiří Vávra, CSc., bez politické příslušnosti
64 let
biolog
autor odborných publikací
Praha 12 – Modřany
Místo na kandidátce: 10
M: 731 279 109
E: titanio@vavranet.cz

Moje téma:
Představuji si, že v příštích letech, dokud mi bude zdraví sloužit, se budu nadále plně věnovat problematice ochrany přírodního prostředí a využívat tak svých celoživotních zkušeností v tomto oboru. Svým málem jsem připraven své znalosti a zkušenosti využít i v místě svého bydliště, tedy na Praze 12. Aby se nám zde dobře žilo, v prostředí, jehož vývoj jsem měl možnost sledovat celý svůj život, tedy více než 60 let.
Prahu 12 znám od kraje do kraje a vnímám, co se zde v oblasti ochrany životního a přírodního prostředí dělá, co by se mohlo dělat, co se dělá špatně a co by se mohlo zlepšit. Sleduji kvalitu záslužných aktivit úřadu MČ Praha 12, které jsou zaměřeny na údržbu zeleně a udržování pořádku na veřejných prostranstvích a zelených plochách. Vnímám velmi dobře, kolik finančních prostředků tyto aktivity stojí nás – daňové poplatníky a kolik peněz na tyto činnosti musí vynakládat městská část. Vadí mi přitom, že některé činnosti jsou prováděny neefektivně, jiné zbytečně, další bez dostatečné znalosti problému, což vede k provádění některých činností jen tak „pro vnější efekt“, bez trvalého přínosu. Rezervu spatřuji v nedostatečném proškolení pracovníků, kteří tuto činnost provádějí, případně i v nedostatečné odborné znalosti zodpovědných nadřízených pracovníků. Rád bych dosáhl toho, aby vynakládané finanční prostředky přinášely trvalý efekt a práce byly prováděny kvalitně a zodpovědně.
V oboru ochrany přírodního prostředí bych rád prosadil dodatečnou ochranu cennějších fragmentů přírody na území městské části, aby zůstaly zachovány příštím generacím a nepadly v plen developerům. Za ochranu stojí např. odhalená stěna budovaná ordovickými břidlicemi západně objektu modřanské vinice, malá stepní enkláva na severním okraji zahradnictví u hřbitova, partie v blízkosti tůní u bývalého cukrovaru, vlhké louky v Cholupicích, stepní louky na západním okraji PP Modřanská rokle atd.
Nesouhlasím s tím, že všechny volné plochy musí vydělávat peníze. Obyvatelé městské části mají právo žít v příjemném zeleném prostředí, s klidnými a bezpečnými zákoutími bez dopravy, kam si mohou zajít se svými dětmi či domácími mazlíčky po návratu z práce na pár chvil po perném pracovním dni odpočinout a relaxovat.

O mně:
Bydlím ve starých Modřanech nedaleko polikliniky. V Modřanech jsem strávil celý svůj život a znám proto problémy Prahy 12 jako celku. Prožil jsem změny, kterými tato pražská část prošla od padesátých let až do dneška. Zažil jsem dobu, kdy v místě dnešních sídlišť a komunikací byla pole, tekl otevřený Libušský potok, kde kvetly ovocné sady. Měl jsem možnost sledovat proměny této pražské části až do dnešní doby. Mám tak možnost posoudit, o co jsme na tomto území přišli a co jsme naopak vývojem získali.
Bydlím v rodinném domku se zahrádkou, kde jsem po smrti otce zdědil krásnou skalku, jejíž některé části jsou dnes 70 let staré. Snažím se o zachování tohoto krásného dědictví do dnešní doby, což se mi, domnívám se, daří. Otec měl obrovský přehled v tajích přírody, se kterými mne seznamoval. A to tak úspěšně, že již na základní škole, ve svých třinácti letech, jsem propadl lásce k motýlům, které studuji nepřetržitě až do dneška. Spolu s motýly se zajímám intenzivně o rostliny a přírodu všeobecně.
Po střední škole, kterou jsem absolvoval rovněž v Modřanech (tehdy to byla dvanáctiletka), jsem zahájil studium na vysoké škole, Univerzitě Karlově, kde jsem studoval a v roce 1974 zdárně dokončil pedagogický obor geografie-biologie. Ač jsem byl předurčen k pedagogické dráze na střední škole, nikdy jsem neučil, ale prošel několika zaměstnáními ve výzkumných ústavech, v nichž jsem se věnoval různé problematice – parazitologii, pedologii, geologii a od osmdesátých let konečně své milované botanice a zoologii. To bylo ve společnosti Stavební geologie (později AQUATEST a.s.), kde jsem setrval plných 35 let až do svého odchodu do důchodu v roce 2013. Posledních 9 let jsem zapojen do ochranářských aktivit, jsem držitelem oprávnění pro provádění biologických hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb., jako takový pracuji pro rozličné subjekty při řešení střetů mezi investory a ochranou přírody. Kromě toho se věnuji výzkumné činnosti v oborech lepidopterologie a geobotanika.

One Responseso far.