Jana Soukupová

 

Jana SoukupovaIng. Jana Soukupová, Ph.D., bez politické příslušnosti
48 let
klimatoložka
VŠ pedagožka
Praha 12 – Modřany
Místo na kandidátce: 16
T: 606510921
M: soukupova@fzp.czu.cz

Moje téma pro Prahu 12:
Přispěji osvětou k poznávání klimatu a jeho změn a to jak publikační činností, tak i přednáškami na školách i pro širší veřejnost, chtěla bych pokračovat s přednáškami o historickém vývoji klimatu na školách. Chci a budu chránit zeleň jako důležitou součást mikroklimatu města. Chci v naší městské části pomáhat organizovat akce pro děti i ostatní občany, jako jsou Modřanská světýlka, Svatováclavské slavnosti a další slavnosti, ale také sběr odpadků.

O mně:
Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou (dnešní ČZU), obor fytotechnický. Ph.D. studium jsem absolvovala na ČZU, Fakultě životního prostředí. Zabývám se výzkumem v oblasti historické klimatologie. Jsem členkou SZ.
I ve volném čase se zabývám hlavně svým oborem – klimatologií a meteorologií, amatérsky geologií a paleontologií. Jsem nadšená fotografka (fotografuji především oblaka, bouřky a další atmosférické jevy). Pomáhala jsem obnovit v Praze 12 tradiční oslavy jako je Masopust, Svatováclavské slavnosti a další akce pro děti i dospělé. Byla jsem v realizačním týmu, organizovala představení, šila kostýmy, pomáhala vodit koníky Lutynku, Lakyho a Dilewara.
Jsem vdaná, mám dceru.

One Responseso far.

  1. […] autor článku: Ing. Jana Soukupová Ph.D. […]