Jan Vlk Procházka

Jan Vlk Prochazka

Ing. Jan Vlk Procházka, bez politické příslušnosti
33 let
projektový manažer EU fondů
předseda Spolku VILICUS
Praha 12, Modřany
místo na kandidátce 5
M: 723642053
E: janvlkprochazka@email.cz

Moje téma pro Prahu 12:
Rád bych se zaměřil na územní rozvoj, bezpečnost a hospodaření obce.

O mně:
Jsem rodák ze starých Modřan, kde bydlím spolu se svou ženou a 4 dětmi (2 dcery a 2 synkové). Pracuji jako projektový manažer Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Mám vystudovanou stavební fakultu ČVUT a jsem absolventem jednoletého kurzu Památkové péče pro vysokoškoláky, pořádaným Národním památkovým ústavem.

V mládí jsem byl členem Paprsku a Práčat (Modřanská trojka) a poté jsem se stal skautem v 75. oddílu 5. střediska v Modřanech. Několik let jsem šermoval a vystupoval u Okořské gardy, skupiny historického šermu z Modřan.

Dále působím jako předseda Spolku VILICUS (www.vilicus.cz), sdružení, které obnovuje menší zámek na Tachovsku. Snažíme se jej zpřístupnit veřejnosti a každoročně zde pořádáme nejrůznější akce pro veřejnost. Zároveň jsem členem ASF Asociace Fantasy, o.s. (www.asf.cz), sdružení, které pořádá akce typu LARP (hry na hrdiny) a rovněž jsem členem Občanského sdružení Montessori cesta (www.zsmontessori.net), které při ZŠ Na Beránku provádí výuku dle Marie Montessori.

V souvislosti s prezidentskou amnestií jsem podal na státní zastupitelství podnět pro zahájení vyšetřování RNDr. Petra Nečase, neboť jsem se domníval (a stále domnívám), že ten bez souhlasu a vědomí Vlády ČR nebyl oprávněn k podpisu prezidentské amnestie.

Pracoval jsem jako technický dozor investora. Mám zkušenosti i s velkými stavebními projekty – např. Spojovací objekt Terminálu II Sever na Letišti Václava Havla v Ruzyni, ECM City Point, SATPO Sacre Coeur, Centrum volného času Nová Brumlovka, aj.

Po kurzu památkové péče jsem se přeorientoval na oblast dotací pro historické objekty, které mě vždy zajímaly. Z pozice kontrolora čerpání dotací EU mám praktické zkušenosti zejména se stavebním zákonem, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o finanční kontrole a mnoha dalšími.

Post Tagged with