Jan Radil

Jan Radil

Bc. Jan Radil, Strana zelených
30 let
celní deklarant
krajinný ekolog
Praha 12, Modřany
Místo na kandidátce: 3
E: jan.radil@zeleni.cz


Moje téma:

Chtěl bych více rozhodovacího práva pro občany, méně zástavby a více zeleně, lepší ochranu Modřanské rokle. Pokud bude realizován projekt biotopu v naší obci, chtěl bych napomáhat při jeho krajinném začlenění a ozelenění.

O mně:
Zájmy: četba, sledování film. Vystudoval jsem SOŠ, obor Ochrana a tvorba životního prostředí a ČZU, obor Aplikovaná ekologie. O přírodu se zajímám od dětství. O politiku sice také, ale nikdy jsem neuvažoval o vstupu do ní. To se změnilo ve chvíli, kdy už jsem se nemohl dívat, jak zeleň v naší městské části mizí na úkor nové zástavby. Nejprve jsem se stal členem Komise životního prostředí, ale tam jsem pochopil, že pokud chci něco změnit, musím vstoupit do aktivní politiky. Jsem bezpříspěvkový dárce krve a jsem držitel zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Jánského za 40 odběrů krve.

Post Tagged with 

2 komentářeso far.