Jak volit?

Jak na hlasování v komunálních volbách aneb jeden křížek stačí

Už jen několik dní zbývá do otevření volebních místností, v nichž budeme spolurozhodovat o složení budoucího vedení MČ Praha 12. Na další čtyři roky si zvolíme sestavu třicetipěti zastupitelů, kteří budou udávat směr dalšího vývoje. Už jste rozhodnutí, nebo stále váháte? A víte, jak správně a efektivně volit?

Číslo 35

Pětatřicítka je velice důležité číslo. Symbolizuje hlasy každého oprávněného voliče v Praze 12 a je určena počtem volených zastupitelů. Ano, každý z nás má 35 hlasů a může s nimi naložit několika způsoby.

Volba jedné strany

Můžeme křížkovat jako o život, jako na sázenkách různých loterijních her, ale největší sílu má křížek jediný, ten, jímž proškrtnete čtvereček před názvem vámi preferované politické strany. Pokud označíte pouze stranu, ta automaticky obdrží všech vašich 35 hlasů (v případě, že na kandidátní listinu uvedla plný počet kandidátů) a každý její kandidát jeden preferenční hlas. Tento způsob je nejefektivnější a dává vámi vybrané straně nejvyšší šanci na získání mandátu a zastupitelského křesla. Proč?

Preferenční hlasy

Nemusí vám být sympatická celá strana, ale pouze její část, nebo dokonce konkrétní osoba – způsob dělení hlasů je však zrádný. Každý volič může křížkem označit až 35 různých kandidátů napříč spektrem politických stran. Můžeme označit například 5 kandidátů ze strany „A“, 10 kandidátů ze strany „B“ a zbylé hlasy rozdělit mezi kandidáty ostatních stran. V takovém případě získá každý označený kandidát jeden preferenční hlas a další hlas je připsán příslušným stranám.

Má to háček. Může nastat situace, kdy některý z kandidátů libovolné strany získá nejvyšší počet preferenčních hlasů, ale přesto se do zastupitelstva nedostane. Mnohem důležitější jsou totiž hlasy pro celou politickou stranu. Aby měla jistotu, musí kandidující strana získat 5% všech hlasů, čehož lze nejlépe dosáhnout právě zakřížkováním čtverečku u názvu strany. Až poté přicházejí na scénu preferenční hlasy, které mohou posunout oblíbeného kandidáta na přední příčky v rámci strany.

Kombinované hlasování

Hlasovat lze také kombinovaným způsobem. Pokud chováte sympatie k některé ze stran a zároveň máte oblíbence v „konkurenčních vodách“, nemusíte se složitě rozhodovat. Třetí způsob hlasování umožňuje označení celé politické strany a zároveň kandidátů jiných stran. Hlasy se pak počítají následovně. Každý ze samostatně označených kandidátů dostane jeden preferenční hlas a hlasy dostane i příslušná strana. Všechny vaše zbylé hlasy si připíše strana, kterou jste označili jako celek – preferenční hlasy dostávají členové kandidátky preferované strany podle pořadí až po člena, který naplní celkovou kvótu 35 hlasů.

Příklady (máme strany A, B, C a D – celkový počet hlasů je 35)

Hlasujeme pro stranu: Na volebním lístku příslušné strany (například „A“) zakřížkujeme čtvereček před jejím názvem. Strana „A“ obdrží 35 hlasů a každý člen její kandidátky obdrží jeden preferenční hlas.

Hlasujeme pro jednotlivé kandidáty: Nekřížkujeme čtverečky před názvem žádné politické strany, ale pouze čtverečky před jmény jednotlivých kandidátů libovolných stran – pozor, takto označit můžeme maximálně 35 kandidátů. Zakřížkujeme například 5 kandidátů strany „A“, 10 kandidátů strany „B“, 10 kandidátů strany „C“ a 10 kandidátů strany „D“. Strana „A“ získá 5 hlasů a zakřížkovaní kandidáti po jednom preferenčním hlasu. Strana „B“ získá 10 hlasů a zakřížkovaní kandidáti po jednom preferenčním hlasu a tak dále.

Hlasujeme kombinovaně: Na volebním lístku příslušné strany (například „D“) zakřížkujeme čtvereček před jejím názvem a zároveň křížkem označíme 2 kandidáty strany „B“ a 4 kandidáty strany „C“. Strana „C“ získá 4 hlasy a zakřížkování kandidáti po jednom preferenčním hlasu. Strana „B“ získá 2 hlasy a zakřížkování kandidáti po jednom preferenčním hlasu. Strana „D“ získá zbylých 29 hlasů a prvních 29 členů kandidátky si zároveň připíše preferenční hlas.

Kdy je hlas neplatný

Volič neoznačí křížkem stranu ani samostatného kandidáta
Volič označí křížkem před jménem kandidáta více než 35 (v případě Prahy 12) jednotlivých kandidátů
Volič označí křížkem u názvu strany více než jednu politickou stranu

Volební účast není povinná, ale je naším právem, které bychom měli využít – zvláště, pokud nám není lhostejný osud naší městské části. Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 10. a 11. října 2014.

Přijďte a podpořte své kandidáty.

(Příspěvek vznikl na základě článku jehož autorem je Petr Brůha, díky za inspiraci.)