Boj s monstrem

veronika šubrtováKauza kolem „polyfunkčního domu Levského“

Autorka: Mgr. Veronika Šubrtová

Čas od času rozvíří lokální média nějaká stavební kauza. V dnešní nejisté době jsou nemovitosti prostředkem, jak poměrně jistě uložit své peníze – a nebo, v případě jistých ne zrovna poctivých podnikatelů je stavba domů prostředkem, jak své špinavé peníze spolehlivě vyprat. Po celé Praze vznikají nové bytové komplexy s lákavými názvy a z krásných reklamních fotografií člověk získává dojem, že stavba stojí „na zelené louce“ – okolní zástavba je z vizualizace šikovně vyretušovaná. Spousta lidí si ovšem byty nekupuje proto, aby v nich bydlela, ale jako finanční investici. Vznikají tak „domy duchů“ – které, když večer míjíte, tak vidíte, že v celém dvanáctipatrovém věžáku svítí tak tři, čtyři okna.

Bývalá radnice pod vedením Petra Hány rozprodala obrovské množství pozemků městské části Praha 12 doslova „pod zadkem“, a mnoho lidí ani netuší, že pozemek v sousedství jejich domu, na kterém stojí utrápená jednopatrová budova, už má koupený nějaký developer a má vypracovaný projekt na několikapatrový bytový dům, který přinese nové obyvatele, nová auta, která budou potřebovat parkovací místa, nové děti, které budou potřebovat místa ve školách a školkách.

Je lepší sledovat stavební kauzy z hlediska nezúčastněného pozorovatele, než být sám konfrontován s tím, že v těsném sousedství jeho domu, v urbanisticky uzavřeném celku, má vzniknout předimenzovaná stavba, jejíž dopady na životní prostředí se nedají ani odhadnout. A právě takovou stavbou je plánovaný „Polyfunkční dům Levského“, která má vyrůst na místě bývalých jeslí v ulici Levského.

O existenci tohoto záměru jsem se dozvěděla v březnu 2011 – z letáku, který visel na domovních dveřích a zval občany, aby se přišli do Modřanského biografu seznámit s tímto projektem.

24. března 2011 jsem v přeplněném kině shlédla prezentaci, kterou vedl pan architekt Rajniš (investor nebyl přítomen). Ukázal nám dva osmipatrové věžáky se 150 byty, které se na vizualizaci krásně tyčily uprostřed záplavy zeleně – ani zmínka o tom, že domy budou zasazeny doprostřed masivní sídlištní zástavby, kde již nyní zuří boj o parkovací místa.

Ačkoliv projekt nesl název „Polyfunkční dům Levského“, v podstatě to byl název lživý – jednalo se o dům bytový, kdy se pouze v přízemí nacházel prostor, umožňující jiné než obytné využití.

Nemusím ani popisovat, jaká v kině panovala atmosféra. Pana architekta rozzuření občané stěží pustili ke slovu a důrazně vyžadovali, aby se k celé věci vyjádřil starosta. Bc. František Adámek (ČSSD) tedy vystoupil na jeviště, pokrčil rameny a prohlásil v podstatě to, že pozemek se holt neměl prodávat a že už s tím nic nenadělá. Někteří lidé z publika, kteří se orientovali jak v oblasti práva, tak v oblasti stavebnictví, mu oponovali a navrhovali kroky, které by radnice mohla podniknout. Adámek ale zarytě vrtěl hlavou a úsečně opakoval, že nic dělat nemůže (a tudíž ani nebude). Po chvíli mu začala být diskuse s občany natolik nepříjemná, že z jeviště doslova utekl.

Po několikatýdenním schůzování vzniklo za podpory a cenných rad Jiřího Fliegera a Ing. Evy Tylové Občanské sdružení Levského, které navázalo spolupráci s JUDr. Petrem Kužvartem a začalo proti stavbě bojovat. V dotčené lokalitě uspořádali několik petičních akcí, které podepsalo přes 1000 lidí a jeden sociologický průzkum. Začalo se také zajímat o osobnost investora – a zjištění to byla více než překvapivá. Investorem je společnost Gamaja, která dosud žádnou stavbu nepostavila. Jejím majitelem je jakýsi pan Saller, který vlastní malou autoopravnu v Benešově – a přitom je majitelem největší české dostihové stáje. Pozemek, na kterém má inkriminovaná stavba stát, spadal podle územního plánu do kategorie A, což znamená, že zde může být postavený maximálně dvoupatrový dům. Z nějakého nejasného důvodu ale došlo k tomu, že se kategorie pozemku doslova přes noc změnila z A na F – to znamená že na tomto místě mohou vyrůst až osmipatrové domy (toto maximum investor maximálně využil).

V červnu předložil investor „upravenou verzi projektu“, která měla působit dojmem, že se rozhodl ke kompromisu a kapacitu svého veledůmu snížil. Skutečně nyní namísto dvou domů plánoval postavit jeden, a to pouze sedmipatrový. Při bližším zkoumání bylo ovšem znát, že rozměr zastavěné plochy se nesnížil – investor z bytových jednotek neubral, jen svůj koncept přeorganizoval. Druhé rozčarování nastoupilo tehdy, když jsme zjistili, že projekt nese datum z prosince 2010. To znamená že už na prezentaci v kině investor záměrně občany klamal – představil jim projekt, který ani neměl v úmyslu stavět, aby je rozzuřil – a potom vzbudil dojem, že po jejich připomínkách ustoupil.

Téhož měsíce se obyvatelé Modřan dozvěděli, že se nedaleko ulice Levského, v ulici Vazovou chystá další developerská „lahůdka“ – opět předimenzovaný bytový dům na místě zeleně.

Aby se však mohl investor ve svém záměru posunout, potřeboval získat výjimku z polyfuknčnosti – neboť jeho projekt vlastně polyfunkčním nebyl. Zástupci OS Levského navštívili radnici a od všech radních získali příslib, že budou hlasovat proti. Vlastně ne od všech – starosta Adámek byl zrovna na dovolené. A záhy poté, co se z dovolené vrátil, se konalo hlasování, kdy – světe, div se – radní za ČSSD a VV změnili názor a hlasovali pro udělení výjimky. Své slovo dodrželi jen radní za Změnu.

Těžko popsat ty pocity, když vidíte, že ti, kdo jsou placeni z vašich daní za to, aby jednali ve vašem zájmu, jsou ochotni vás prodat.

V únoru 2013 požádal investor o zahájení územního řízení, o kterém nebylo OS Levského vůbec informováno – a oznámení nebylo ani viditelně vyvěšeno v okolí stavebního pozemku. Na ústním projednávání na radnici překvapil zástupce OS Levského chaos, který panoval v investorově projektové dokumentaci. Přesto vydala Ing. Štumpfová ze stavebního odboru pražského magistrátu nepravomocné územní rozhodnutí. Tato dáma rovněž neprávem OS Levského vyloučila z účasti na územním řízení a o její nestrannosti zjevně nemůže být pochyb.

Od té doby se JUDr. Kužvart snaží probíhající územní řízení napadnout. OS Levského také navázalo spolupráci se sdružením, bránícím se výstavbě BD Vazovova a společně organizují nezávislé průzkumy zastínění a hlučnosti v lokalitě. V kontaktu s oběma sdruženími zůstává také Eva Tylová.

Je ale méně potěšující vidět to, jak upadá zájem a angažovanost občanů. Právě, ti, kteří byli před třemi lety v kině nejvíce hluční, nyní už nejsou vůbec vidět. Celá společnost si musí uvědomit, že problémy se nedají řešit tím, že si jednou zanadávám (nejlépe nad půllitrem piva) a problém se vyřeší sám. Naopak, politika na lokální úrovni vyžaduje neutuchající angažovanost občanů, a to nejen jednou za čtyři roky u volebních uren. A chce to také volit ty strany a politiky, kteří drží své slovo.

 

Post Tagged with