Aleš Vymětal

 

Aleš Vymětal

Bc. Aleš Vymětal, bez politické příslušnosti (39 let)
předseda spolku Spojené hlavy, principál Rodinného divadla, člen Komise Rady městské části Praha 12 pro udělování grantů v sociální oblasti, předseda Redakční rady Novin Prahy 12
Praha 12 – Modřany
Místo na kandidátce 4
E: ales.vymetalZAVINACpost.cz

Moje téma pro Prahu 12:
Vzhledem k tomu, že jsem otcem dvou dětí a mám rodiče v seniorském věku, zajímá mě téma školství (př. navýšení počtu míst v obecních mateřských školách) a seniorů (př. podpora rodin, které se o seniora starají v domácím prostředí). Další důležitá oblast mého působení je kultura. Proto budu v Modřanech prosazovat rozvoj nabídky kulturních aktivit (př. živá kultura v ulicích, nezávislé festivaly). Výzvou je pro mě i zlepšení podoby farmářských trhů na Sofijském náměstí a aktivizace prostoru Obchodního náměstí. Budu iniciovat vznik Kulturního centra pro setkávání rodin s dětmi v tzv. nízkoprahovém režimu tj. díky dobrovolné ceně za využití bude služba dostupná i nízkopříjmové skupině obyvatel. Jako vystudovaný sociální pracovník vidím člověka a jeho bohaté a zdravé vztahy na prvním místě. Proto budu dávat přednost vždy rozvoji parku či založení koupaliště před prodejem pozemku developerovi; otevření nové galerie či kavárny před otevřením nové herny apod. Přeji si naši obec nikoli jako noclehárnu a místo, kterým se jen projíždí, ale jako bezpečné místo pro život, kde je příjemné trávit volný čas, místo, které je s námi spojeno pevnou vazbou a je nám tak domovem.

O mně:
Vystudoval jsem obor sociální a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Pracoval jsem v Československé radě pro humanitární spolupráci později Radě humanitárních sdružení (tajemník) a v občanském sdružení Život 90 (krizový pracovník na lince důvěry pro seniory). Od roku 1998 jsem OSVČ (grafik). V roce 2011 jsem založil Rodinné divadlo www.rodinnedivadlo.cz, které od té doby zahrálo v Modřanech a okolí přes 50 představení pro děti i dospělé a ve kterém se, kromě herců ochotníků a terapeutů, realizují i lidé společensky znevýhodnění (lidé s psychiatrickou diagnózou či lidé bez domova). Minulý rok jsem se stal předsedou spolku „Spojené hlavy“ www.hlavy.org, který provozuje recykloserver „Šikne se“ a pouliční výměnné bazary, komunitní zahradu Zebra či ekologicko – společenský projekt Zdrojovna. Rovněž jsem člen spolku Zvonice, který 2 roky provozoval experimentální galerii v Modřanské zvonici.